ทำการตรวจเช็คเครื่องลูกค้า และ ทำการประกอบ ติดตั้ง ปั้มไฮดรอลิคที่ทำการซ่อมกับทางบริษัทมา ทำการเทสรันเครื่องเพื่อส่งมอบงาน

ตรวจเช็คระบบ และ ติดตั้งปั้มไฮดรอลิคที่ทำการซ่อมมาหน้างานลูกค้า เทสรันเครื่องมอบงาน by v-tech

2015 © Seven Republic. ALL Rights Reserved.