ทางลูกค้าผู้ใช้งาน สงสัยในประสิทธิภาพของปั้มที่ใช้งาน จึงส่งมาทดสอบประสิทธิภาพ แรงดัน และ อัตราการไหลของตัวปั้มไฮดรอลิค เนื่องจากเครื่องจักรของทางลูกค้า ช้าลง ไม่แน่ใจว่าเกิดจากจุดไหน จึงทำการส่งปั้มมาเช็คก่อนเบื้องต้น .

ทดสอบ ปั้มไฮดรอลิค Yuken Vane Pump "PV2R3-94 by. V-TECHENGINEERING

test
2015 © Seven Republic. ALL Rights Reserved.