ทำการเทสปั้มไฮดรอลิค Daikin #V38 รับบบ Control Compansator ตั้งตัดไว้ที่ 150 bar ทำการตัด Flow เมื่อ Pressure ต่ำกว่า 150 bar Flow จะทำการกลับมาใหม่.

ซ่อมปั้มไฮดรอลิค "Daikin"V38 #(Repair and Test Piston Pump Hydraulic)

2015 © Seven Republic. ALL Rights Reserved.