ซ่อมปั้มรถขุดดินโคมัสสุ KOMATSU PC30MR1 อาการร้อนไม่มีเเรงทำงาน เทสปั้มไฮดรอลิคก่อนส่งมอบ

ส่งงาน ตามรถขุดเล็กโคมัสสุ Komatsu PC30MR1 ไม่มีแรง ไม่สามารถทำงานได้ หลังจากที่ทำการปรับปรุงซ่อมแก้ไขแล้วทางเราได้ทำการ Test ทดสอบในเบื้องต้นก่อนที่จะทำการจัดส่งมอบให้กับทางผู้ใช้งานนำกลับไปติดตั้งในรถขุดเพื่อที่จะทำงานต่อไป

#ID:@hyd01
#0865659705 
#ช่างไฮดรอลิค
#ซ่อมบำรุงรถขุดดินโคมัตสุ #บริการและจัดหาอะไหล่รถขุดดิน
#www.vtechengineering.com
2015 © Seven Republic. ALL Rights Reserved.