คลิปนี้เราจะมาพูดถึงมอเตอร์ตัวเดิน สาเหตุที่ทำให้เดินไม่เท่ากันในคลิปนี้#Service Hydraulic V-tech

 
2015 © Seven Republic. ALL Rights Reserved.