EP.28 ปั๊มไฮดรอลิคเสียงดังเกิดจากอากาศ เช็คที่ไหน แก้อย่างไรได้บ้าง ( รู้ไว้ปั้มไม่พัง บอกแล้วนะ )

EP.28 ปั๊มไฮโดรลิคเสียงดังเกิดจากอากาศ เช็คที่ไหน แก้อย่างไรได้บ้าง ( รู้ไว้ปั้มไม่พังบอกแล้วนะ )

1. ให้เราทำการตรวจเช็คกรองขาดูด ว่าเสียหายมีปัญหาหรืออุดตัน หรือไม่ให้ทำการเปลี่ยนหรือล้างทำความสะอาด
2. เช็คท่อขาดูดมีขนาดที่เหมาะสม กับตัวปั๊มไฮดรอลิค ทำความสะอาดถ้ามีสิ่งสกปรกอุดตัน
3. เช็คน้ำมันไฮดรอลิคว่ามีน้ำผสมในระบบหรือไม่ ให้ทำการเปลี่ยนถ่ายใหม่ถ้ามีผสม สังเกตง่ายๆว่าตัวน้ำมันจะมีสีเป็นน้ำนมถ้ามีน้ำผสม
4. เช็คเรื่องน้ำมันดูดเข้าปั๊มไม่ทัน จากกรณีปั๊มที่มีปั๊มช่วย หรือ ชาร์จปั๊ม ในการช่วยดูดน้ำมันเข้าปั้มเมน ให้ทำการเปลี่ยน หากพบว่าเสียหาย
5. เช็คข้อต่อท่อดูดตามจุดต่างๆหรือสายรัดยางดำ ว่ารัดแน่นหรือไม่ถ้าหลวมให้ทำการแก้ไข
6. ไล่อากาศออกจากระบบให้หมดหากมีฟองอากาศตกค้างอยู่ในระบบ
7. ตรวจเช็คน้ำมันไฮดรอลิค ในถังพักให้ได้ระดับตามการใช้งาน หากมีระดับต่ำให้ทำการเติมให้ได้ระดับ
8. หากพบว่าซีลคอ มีน้ำมันรั่วซึมและอากาศเข้าคอให้ทำการเปลี่ยน เพราะจุดนี้อาจจะเป็นชุดที่ทำให้ดูด อากาศเข้าคอปั๊มทำให้ปั๊มเกิดเสียงดังได้

สาเหตุส่วนใหญ่ก็เกิดจาก 8 หัวข้อนี้ ทำการตรวจเช็คแล้วทำการแก้ไขกันนะครับ เพื่อปั๊มไฮดรอลิคจะได้มีอายุการใช้งานที่ยืนยาว

ยินดีให้คำปรึกษาและบริการ ด้านไฮดรอลิค

ฝ่ายบริการไฮดรอลิค

HOT LINE 086-5659705
TEL :02-1956342-3
FAX :02-1956344
LINE :@hyd01
WWW.VTECHENGINEERING.COM
2015 © Seven Republic. ALL Rights Reserved.