ทำการ เทสปั้มไฮดรอลิค Piston Pump "Sauer danfoss" ที่ 160 bar ก่อนส่งมอบลูกค้า ทางบริษัท ยินดีให้บริการ รับซ่อมปั้มไฮดรอลิคทุกชนิด และ ให้คำปรึกษา ออกแบบ และ วาง ระบบไฮดรอลิค ทางบริษัทมีระบบทีม SERVICE (บริการ) AND OVER HAUL (ซ่อม) เครื่องต่างๆ

Test Piston Pump"Sauer danfoss" by V-tech engineering.

2015 © Seven Republic. ALL Rights Reserved.