สาระไฮดรอลิค เรื่องมอเตอร์ไฮดรอลิค มีแบบไหนบ้างและทำงานอย่างไรและมอเตอร์ไฮดรอลิค ต่างจากปั้มไฮดรอลิคอย่างไร

สาระไฮดรอลิค    เรื่องมอเตอร์ไฮดรอลิค มีแบบไหนบ้างและทำงานอย่างไรและมอเตอร์ไฮดรอลิค ต่างจากปั้มไฮดรอลิคอย่างไร
มอเตอร์ไฮดรอลิค เป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนกำลังงานไฮดรอลิกส์ให้เป็นกำลังกล ซึ่งมีลักษณะการทำงานในแนวหมุนมีลักษณะเหมือนปั๊มไฮดรอลิกส์ แต่การทำงานต่างกันคือ ปั๊มไฮดรอลิกส์หมุนด้วยการใช้มอเตอร์ไฟฟ้า หรือเครื่องยนต์เป็นตัวขับให้ปั๊มหมุนทำงาน ส่วนมอเตอร์ไฮดรอลิกส์ จะหมุนได้ด้วยการส่งแรงดันของน้ำมันไปขับให้หมุน ซึ่งมีทั้งแบบหมุนได้ทางเดียว และแบบหมุนได้สองทาง และแบบที่สามารถปรับค่าปริมาตรจุได้และชนิดปริมาตรจุคงที่ แบ่งตามโครงสร้างได้ 4 แบบ คือ
1. มอเตอร์ไฮดรอลิกส์แบบเฟือง สามารถแบ่งตามโครงสร้างได้ 2 ชนิด คือ
– มอเตอร์ไฮดรอลิกส์แบบเฟืองฟันนอก
การทำงาน
น้ำมันที่มีความดันสูงจะไหลเข้าที่ช่องทางเข้าผลักดันให้ฟันเฟืองเคลื่อนที่หมุนขบกันไปทำให้เพลาที่อยู่ติดกับ
ฟันเฟืองหมุนตามไปด้วย และน้ำมันจะไหลออกที่ช่องทางออกกลับสู่ถังพัก
– มอเตอร์ไฮดรอลิกส์แบบเฟืองใน
การทำงาน
น้ำมันที่มีความดันสูงจะไหลเข้าที่ช่องทางเข้าผลักดันให้เฟืองตัวนอกหมุนไปตามตัวเรือนซึ่งจะทำให้เฟืองตัวใน
หมุนตามไปด้วย โดยส่วนที่เป็นเสี้ยววงโค้ง ซึ่งแคบมากจะทำหน้าที่เป็นซีลระหว่างช่องทางเข้ากับช่องทางออก
และเป็นช่องทางไหลกลับของน้ำมันในตัวมอเตอร์ให้กลับสู่ถังพัก
2. มอเตอร์ไฮดรอลิกส์แบบจีโรเตอร์
การทำงาน
น้ำมันความดันสูงจะไหลเข้าที่ช่องทางเข้าไปผลักดันเฟืองจีโรเตอร์ตัวนอกหมุนทำให้เฟืองจีโรเตอร์ตัวในซึ่งต่อกับเพลาหมุนตามไปด้วย และน้ำมันจะไหลออกทางช่องทางออกกลับสู่ถังพัก
3. มอเตอร์ไฮดรอลิกส์แบบแวน หรือแบบใบพัด
การทำงาน
น้ำมันความดันสูงจะไหลเข้าทางช่องทางเข้า ซึ่งถูกต่อให้มี 2ช่องเพื่อให้ความดันสมดุลทั้งสองด้านของใบแวนหรือในพัด น้ำมันจะพลักดันให้ใบพัดหรือใบเวนหมุนทำให้ตัวโรเตอร์ซึ่งมีเพลาติดอยู่หมุนตามไปด้วย จากนั้นน้ำมันส่วนที่ผลักให้ใบพัดหมุนจะกลายเป็นน้ำมันความดันต่ำ ไหลออกทางช่องทางออกกลับสู่ถังพัก
4. มอเตอร์ไฮดรอลิกส์แบบลูกสูบ
การทำงาน
น้ำมันความดันสูงจะไหลเข้าที่ช่องทางเข้าไปดันให้ลูกสูบ ที่ยึดอยู่กับแผ่นเอียง ผลักให้แผ่นเอียงเคลื่อนที่ลงลูกสูบตัวอื่นจะเคลื่อนที่ขึ้นดันให้น้ำมันซึ่งมีความดันต่ำออกที่ช่องทางออก กลับสู่ถังพัก ซึ่งลักษณะเช่นนี้แผ่นเอียงที่เคลื่อนที่ขึ้นลงเกิดการหมุน ทำให้เพลาที่ติดอยู่กับแผ่นเอียงหมุนตามไปด้วย                                                                                                                                                                                                 

 “ตรวจ เช็ค ระบบหน้างาน โดยทีมวิศวกรผู้ชำนาญงาน”
บริษัท วี-เท็ค เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด 
97/8 หมู่9 ตำบลบางเลน อำเภอ บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 
สายด่วน 086-5659705 วีรพล(วิศวกรฝ่ายไฮดรอลิค)
โทร 02-1956342-3 โทรสาร 02-1956344
website : www.vtechengineering.com
E-MAIL: [email protected]
FACEBOOK: https://www.facebook.com/vtechenginee...
Line : https://line.me/R/ti/p/40service_hydr...
 
2015 © Seven Republic. ALL Rights Reserved.