สาระไฮดรอลิค เรื่องมอเตอร์ไฮดรอลิค มีแบบไหนบ้างและทำงานอย่างไรและมอเตอร์ไฮดรอลิค ต่างจากปั้มไฮดรอลิคอย่างไร

สาระไฮดรอลิค    เรื่องมอเตอร์ไฮดรอลิค มีแบบไหนบ้างและทำงานอย่างไรและมอเตอร์ไฮดรอลิค ต่างจากปั้มไฮดรอลิคอย่างไร
มอเตอร์ไฮดรอลิค เป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนกำลังงานไฮดรอลิกส์ให้เป็นกำลังกล ซึ่งมีลักษณะการทำงานในแนวหมุนมีลักษณะเหมือนปั๊มไฮดรอลิกส์ แต่การทำงานต่างกันคือ ปั๊มไฮดรอลิกส์หมุนด้วยการใช้มอเตอร์ไฟฟ้า หรือเครื่องยนต์เป็นตัวขับให้ปั๊มหมุนทำงาน ส่วนมอเตอร์ไฮดรอลิกส์ จะหมุนได้ด้วยการส่งแรงดันของน้ำมันไปขับให้หมุน ซึ่งมีทั้งแบบหมุนได้ทางเดียว และแบบหมุนได้สองทาง และแบบที่สามารถปรับค่าปริมาตรจุได้และชนิดปริมาตรจุคงที่ แบ่งตามโครงสร้างได้ 4 แบบ คือ
1. มอเตอร์ไฮดรอลิกส์แบบเฟือง สามารถแบ่งตามโครงสร้างได้ 2 ชนิด คือ
– มอเตอร์ไฮดรอลิกส์แบบเฟืองฟันนอก
การทำงาน
น้ำมันที่มีความดันสูงจะไหลเข้าที่ช่องทางเข้าผลักดันให้ฟันเฟืองเคลื่อนที่หมุนขบกันไปทำให้เพลาที่อยู่ติดกับ
ฟันเฟืองหมุนตามไปด้วย และน้ำมันจะไหลออกที่ช่องทางออกกลับสู่ถังพัก
– มอเตอร์ไฮดรอลิกส์แบบเฟืองใน
การทำงาน
น้ำมันที่มีความดันสูงจะไหลเข้าที่ช่องทางเข้าผลักดันให้เฟืองตัวนอกหมุนไปตามตัวเรือนซึ่งจะทำให้เฟืองตัวใน
หมุนตามไปด้วย โดยส่วนที่เป็นเสี้ยววงโค้ง ซึ่งแคบมากจะทำหน้าที่เป็นซีลระหว่างช่องทางเข้ากับช่องทางออก
และเป็นช่องทางไหลกลับของน้ำมันในตัวมอเตอร์ให้กลับสู่ถังพัก
2. มอเตอร์ไฮดรอลิกส์แบบจีโรเตอร์
การทำงาน
น้ำมันความดันสูงจะไหลเข้าที่ช่องทางเข้าไปผลักดันเฟืองจีโรเตอร์ตัวนอกหมุนทำให้เฟืองจีโรเตอร์ตัวในซึ่งต่อกับเพลาหมุนตามไปด้วย และน้ำมันจะไหลออกทางช่องทางออกกลับสู่ถังพัก
3. มอเตอร์ไฮดรอลิกส์แบบแวน หรือแบบใบพัด
การทำงาน
น้ำมันความดันสูงจะไหลเข้าทางช่องทางเข้า ซึ่งถูกต่อให้มี 2ช่องเพื่อให้ความดันสมดุลทั้งสองด้านของใบแวนหรือในพัด น้ำมันจะพลักดันให้ใบพัดหรือใบเวนหมุนทำให้ตัวโรเตอร์ซึ่งมีเพลาติดอยู่หมุนตามไปด้วย จากนั้นน้ำมันส่วนที่ผลักให้ใบพัดหมุนจะกลายเป็นน้ำมันความดันต่ำ ไหลออกทางช่องทางออกกลับสู่ถังพัก
4. มอเตอร์ไฮดรอลิกส์แบบลูกสูบ
การทำงาน
น้ำมันความดันสูงจะไหลเข้าที่ช่องทางเข้าไปดันให้ลูกสูบ ที่ยึดอยู่กับแผ่นเอียง ผลักให้แผ่นเอียงเคลื่อนที่ลงลูกสูบตัวอื่นจะเคลื่อนที่ขึ้นดันให้น้ำมันซึ่งมีความดันต่ำออกที่ช่องทางออก กลับสู่ถังพัก ซึ่งลักษณะเช่นนี้แผ่นเอียงที่เคลื่อนที่ขึ้นลงเกิดการหมุน ทำให้เพลาที่ติดอยู่กับแผ่นเอียงหมุนตามไปด้วย                                                                                                                                                                                                 

อาการความเสียหาย ของ Piston Pump "Sauer Sundstrand " Model : 90L075MA1N8S3S1

อาการความเสียหาย ของ Piston Pump "Sauer Sundstrand " 
Model : 90L075MA1N8S3S1

รับมอเตอร์ไฮดรอลิค 5 ดาว มาตรวจเช็ค ประเมินราคาเปลี่ยนอะไหล่ซ่อม

ลูกค้าท่านใดสนใจ ยินดีให้คำปรึกษาและบริการคับ ทางบริษัท มีจัดจำหน่าย หลายยี่ห้อ อาทิเช่น Kawasaki , Kayaba ,Calzoni,Intermot,Parker ,yuken,Tokimec ฯ ซ่อมมอเตอร์ไฮดรอลิค เครื่องฉีดพลาสติก เครื่องฉีดอลูมิเนียม งานเรือ เรือเดินทะเล เรือประมง เรือเดินสมุทร รถขุด รถตัก ทุกชนิด...

Repair Piston Pump “Daikin” V70

ตรวจเช็ค ป้มไฮดรอลิคยี่ห้อ Daikin รุ่น V70 ของลูกค้าที่ส่งมาตรวจสอบ  พร้อมทั้งทำรายงานส่งมอบลูกค้ ประเมินราคาเพื่อทำการซ่อมต่อไป

ซ่อมไฮดรอลิคมอเอร์ 5 ดาว ในเครื่องฉีดพลาสติกทุกยี่ห้อ และ ในงานเดินเรือทะเล ต่าง ๆ

ซ่อมมอเตอร์ไฮดรอลิค เครื่องฉีดพลาสติก เครื่องฉีดอลูมิเนียม งานเรือ เรือเดินทะเล เรือประมง เรือเดินสมุทร รถขุด รถตัก ทุกชนิด...#02-1956342-3#motorhydraulic #hydraulicsystem#vtechengineering #รับซ่อมปั้มไฮดรอลิค #รับซ่อมมอเตอร์ไฮดรอลิค#repair motorhydraulic #overhoul motor#
 

Overhoul Transit Mixer Pump "Sauer Danfoss"(รถผสมปูน)

Overhoul Transit Mixer Pump "Sauer Danfoss"(รถผสมปูน) เมื่อซ่อมเสร็จ ทำการเทสที่ 200 bar ก่อนส่งมอบ ให้ทางลูกค้านำกลับไปใช้งาน  ปั้มที่ส่งมาซ่อมส่วนใหญ่ จะมีอาการ ปั้มไม่มีเเรงดัน ,ปั้มเสียงดัง,ภายในเสียหาย,เครื่องเดินช้า ทางบริษัทมีรับจัดจำหน่าย อะไหล่ และ ปั้มตัวใหม่ ให้กับทางลูกค้าที่ใช้รถผสมปูน ยี่ห้อต่าง ๆ และ ปั้มในรถขุดอีกหลายชนิด

เทสปั้มไฮดรอลิค Yuken

เทสปั้มไฮดรอลิค Yuken

รับซ่อมปั้มไฮดรอลิค ทุกยี่ห้อ

รับปั้มไฮดรอลิค #รับซ่อมมอเตอร์ไฮดรอลิค #จำหน่ายปั้มไฮดรอลิค #อุปกรณ์ไฮดรอลิค #repair #overhoul #pistonpump #motorhydraulic #vtechengineering #Service จำหน่ายสินค้า และ นำเข้า ปั้มไฮดรอลิคยี่ห้อต่าง ๆ 

รับซ่อมปั้มเครื่องฉีดพลาสติค และ จัดจำหน่าย ปั้มเครื่องฉีดพลาสติค ทุกชนิด

รับซ่อมปั้มเครื่องฉีดพลาสติค และ จัดจำหน่าย ปั้มเครื่องฉีดพลาสติค ทุกชนิด#รับซ่อมปั้มไฮดรอลิค และจัดจำหน่าย อุปกรณ์ไฮดรอลิคในเครื่องฉีดทุกยี่ห้อ พร้อมให้คำปรึกษาปญหาไฮดรอลิคในระบบเครื่องฉีดพลาสติค  ซ่อมกระบอดในเครื่องฉีดพลาสติก  ซ่อมมอเตอร์5ดาวในเครื่องฉีดพลาสติค

รับซ่อมระบบไฮดรอลิคเครื่องเป่าขวดและจำหน่ายอุปกรณ์ในเครื่องเป่าขวด

รับซ่อมปั้มเครื่องเป่าขวด และ จัดจำหน่าย ปั้มเครื่องเป่าขวด ทุกชนิดพร้อมท้งให้คำปรึกษาระบบไฮดรอลิคในเครื่องเป่าขวด#รับซ่อมปั้มไฮดรอลิค
#ปั้มเครื่องฉีดพลาสติก#จำหน่ายปั้มไฮดรอลิค #pistonpump#ปั้มเครื่องเป่าขวด
#vanepump #hydraulicsystems #injectiomachine#เครื่องPrefrom#Prefrom