80%ของความเสียหายที่เกิดขึ้นกับปั้มไฮดรอลิค

80% ของความเสียหายที่เกิดขึ้นกับปั๊มไฮดรอลิค ส่วนใหญ่เกิดจาก สิ่งแปลกปลอม  ไม่ว่าจะเป็น
ของแข็ง ซึ่งหมายถึง ฝุ่น เศษเหล็ก เศษทองเหลือง หรืออื่นๆ ซึ่งสิ่งสกปรกของแข็งเช่นนี้มักเข้ามาจาก ฝาถัง ซึ่งปกติ ถังน้ำมันจะมีการดูดเข้า ออกตลอดเมื่อมีการใช้งาน เนื่องระบบไฮดรอลิคเป็นระบบเปิดอากาศสามารถเข้า ออกได้ เพื่อแทนที่น้ำมันที่เข้า-ออกในระบบ ซึ่งจะทำให้มีฝุ่นปนเปื้อนมาด้วย จะเห็นได้ชัด เมื่อโรงงานมีฝุ่นมากๆ  ฝุ่นเข้ากระบอกเวลาชักเข้าออก  เศษเหล็กที่สึกหรอเวลาอุปกรณ์วาล์ว ปั๊มเสียดสีกัน 
 ของเหลว เช่น น้ำ ที่อาจเกิดจากออยคลูเลอร์รั่ว เสียหาย 
 อากกาศเข้าจาก ท่อดูดเสียหาย  โอริง หน้าขาดูดเสื่อมสภาพ หรือกรองขาดูดตัน
สิ่งเหล่าล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้ปั๊มไฮดรอลิค และอุปกรณ์ไฮดรอลิคอื่นๆ เสียหาย  วิธีแก้ไขคือ
1 ตรวจเช็คระดับน้ำมัน ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอยู่เสมอ คือต้องท่วมกรองสูงระดับนึงเสมอมิฉะนั้น จะเกิดจากดูดอากาศเข้า
2 กรองขาดูดต้องไม่ตัน ต้องมั่นตรวจสอบ ล้างเสมอๆ หรือหากกรองเสียหายให้เปลี่ยนทันที
3 กรองขากลับ ต้องมี และไม่ตัน เพื่อกรองสิ่งสกปรกที่ปนมา ในระบบ ออกก่อนน้ำมันกลับถังพัก
4 ฝาถัง หรือกรองอากาศ ต้องไม่เปิดทิ้งไว้
5 มีการตรวจเช็คค่าความสะอาดน้ำมัน และคุณสมบัติของน้ำมันไฮดรอลิค เป็นประจำ อย่างน้อยทุก 6 เดือน
และหากมีปัญหา ใดๆ อื่นๆอีก สามารถปรึกษา ทางวิศวกรด้านไฮดรอลิค บริษัท วี-เท็ค นายจิรศักดิ์ 0831783858
2015 © Seven Republic. ALL Rights Reserved.