วาล์วควบคุมแรงดัน, Pressure Control Valves หรือ วาล์วควบคุมแรงดัน


วาล์วควบคุมแรงดัน, Pressure Control Valves หรือ วาล์วควบคุมแรงดัน
 
วาล์วควบคุมแรงดัน (Pressure Control Valves)
 
วาล์วควบคุมความดันไฮดรอลิก ทำหน้าที่ควบคุมความดันสูงสุดของระบบไฮดรอลิก ควบคุมการทำงานของปั๊ม และปรับลด-เพิ่มความดันให้ได้ตามต้องการ      วาล์วควบคุมความดันในระบบไฮดรอลิกมีอยู่ 4 ประเภท
 
  • วาล์วจำกัดความดัน (Relief Valve) แบ่งเป็น 2 แบบ
 
                  1. วาล์วจำกัดความดัน แบบโดยตรง (derect operataed relief valve)
                  2. วาล์วจำกัดความดัน แบบโดยผ่านสัญญานควบคุม (Pilot operated relief valve)
 
  • วาล์วไฮดรอลิกลดความดัน (Pressure reducing valve)
 
                   1. ความดันของวงจรย่อยคงที่ (Constant reduced pressure valve)
                   2. ลดความดันด้วยปริมาณคงที่ (Fixed amount reduction valve)
 
  • วาล์วไฮดรอลิกควบคุมลำดับการทำงาน (Pressure sequence valve)
 
  • วาล์วไฮดรอลิกแบบลัดวงจร (Unload valve)
 
วาล์วไฮดรอลิกจำกัดความดัน (Hydraulic relief valve)
 
วาล์วระบายความดัน (Relief valve)
 
วาวล์จำกัดความดันเป็นวาล์วที่ใช้ในการควบคุมความดันสูงสุดของระบบ โดยปกติจะมีปั๊มเป็นตัวจ่ายน้ำมันไฮดรอลิกเพื่อส่งเข้าสู่อุปกรณ์ต่างๆ ในระบบ และเนื่องจากมีการจ่ายน้ำมันเข้าระบบปริมาณมาก ระบบจึงเกิดแรงดันขึ้น จึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่จะช่วยระบายแรงดันส่วนเกินออก โดยเมื่อความดันของระบบสูงขึ้นจนค่าแรงสปริงที่วาล์วระบายความดันตั้งไว้ วาล์วก็จะระบายนํ้ามันไฮดรอลิกออกจากระบบเพื่อลดความดันของระบบลง เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ไฮดรอลิกเกิดการชำรุดเสียหาย วาล์วระบายความดัน หรือรีลีฟวาล์วจะแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ
 
1. วาล์วระบายความดันแบบทางตรง (Direct operate relief valve)
 
เป็นวาล์วระบายความดันโดยอาศัยหลักการของแรงดันมากระทำกับก้านวาล์วและค่าของสปริงโดยตรง เหมาะกับงานที่มีอัตราการไหลของปั้มไฮดรอลิกที่ไม่สูงมาก (ไม่เกิน 60 ลิตร/นาที) นอกจากนี้ยังสามารถนำไปต่อเป็นการทำงานแบบรีโมทได้อีกในกรณีที่เครื่องจักรมีขนาดใหญ่และต้องการปรับค่าจำกัดความดันในจุดต่างๆของเครื่องจักร 
ข้อดีของรีลีฟชนิดนี้คือ ตอบสนองการปรับความดันเร็ว ราคาถูก
ข้อเสียรับอัตราการไหลได้น้อยไม่เหมาะกับปั๊มขนาดใหญ่
 
วาล์วจำกัดความดันแบบทางตรง (Direct operate relief valve)

 
 
   

2. วาล์วระบายความดันทางแบบทางอ้อมโดยผ่านสัญญานควบคุม (Hydraulic pilot operated relief valve) วาล์ไฮดรอลิกควบคุมทิศทางแบบอ้อม ประกอบด้วยวาล์วควบคุมความดันสัญญาณ หรือก็คือวาล์วระบายแรงดันแบบทางตรงที่มีไว้เพื่อควบคุมความดันในไลท์ไพล๊อตหรือในที่นี้เรียกไพล๊อตวาล์ว (pilot valve) โดยจะทำหน้าที่เป็นตัวควบคุม การทำงานของวาล์วหลัก (main valve)   ถ้าความดันของน้ำมันในระบบตํ่ากว่าความดันของวาล์วที่ตั้งไว้ วาล์วหลักก็จะปิดอยู่โดยนํ้ามันจากทางเข้าก็จะไหลผ่านไปอยู่ด้านหลังของตัวลิ้นของวาล์วหลัก ทำให้ความดันทั้งสองด้านของตัวลิ้นสมดุล เมื่อความดันของระบบเพิ่มขึ้น ความดันของนํ้ามันในช่องหมายเลข 2 (pilot line)ก็จะเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งถ้าความดันนี้สูงจนชนะแรงสปริงของวาล์วไพล๊อต (pilot valve) นํ้ามันจากline pilot  ก็จะไหลออกทางช่องระบายด้านบนสู่ไลน์แท้ง ทำให้นํ้ามันด้านหลังของตัวลิ้นของวาล์วหลัก(main valve)ลดลง ตัวลิ้นของวาล์วหลักก็จะเปิดให้นํ้ามันไหลกลับเข้าถัง และตัวลิ้นนี้จะปิดลงอีกเมื่อความดันของระบบลดลงตํ่ากว่าแรงสปริงของวาล์วนำ วาล์วแบบนี้จะใช้กับระบบที่มีปริมาณการไหลสูงและต้องการความดันของระบบค่อนข้างคงที่ขณะที่ระบายนํ้ามันออก
 
วาล์วไฮดรอลิกควบคุมทิศทางแบบทางอ้อม (Hydraulic pilot operated relief valve)
 


สิ่งควรรู้ในการใช้งานรีลีฟ ทั้งสองแบบ ทั้งReliefแบบ direct operated และแบบPilot operated
1  ความดันสูงสุดที่สามารถปรับตั้งได้  คือค่า cracking spring ที่เวลาเราขันอัดเข้าไปนั่นเอง
2 ความดันต่ำสุดที่สามารถทำงานได้ คือค่า cracking spring ที่เวลาเราคลายออกสุดนั่นเอง
3 อัตราการไหลที่สามารถ รับได้  ควรเลือกให้พอดีกับขนาดปั๊ม ไม่มากไป หรือน้อยไป
4 การทนความดันสูงสุด
 
บริษัท วี-เท็ค เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด
108/14 หมู่2 ตำบลบางม่วง อำเภอ บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
 
Website : https://www.vtechengineering.com
 
FACEBOOK:  https://m.facebook.com/servicehydraulic/
 
 
Tel : 02-195-6342 Fax : 02-195-6344
 
E-MAIL: [email protected]
 
คุณจิรศักดิ์ โอฬารประโมช
TEL.0831783858
 ID LINE : yongkubb
2015 © Seven Republic. ALL Rights Reserved.